Brandveiligheid

Een brandveilig gebouw wil toch iedereen?  Maar wist je dat een brandveilig gebouw al begint van bij het ontwerp?  Bereikbaarheid voor hulpploegen, keuze voor brandwerende materialen, keuze voor positie en vorm van brandwanden, berekenen van vluchtwegen…  Dit zijn allen zaken die we vanaf de tekentafel al kunnen voorzien met het oog op de realisatie van een brandveilig gebouw.

Kan je niet voldoen aan de wettelijke normen?  Dan wegen wij samen met U af of er desnoods een formele afwijkingsaanvraag dient opgesteld te worden, rechtstreeks bij de Federale Overheidsdienst (FOD)

Beschik je over een bestaand gebouw en wil je eens weten of dit überhaupt brandveilig is?  Dan kunnen wij samen met U een rondgang doen en een omstandig verslag naar te treffen maatregelen opstellen.  Uit dit verslag kunnen vervolgens een aantal actiepunten naar voor komen met het oog op een betere brandveiligheid.


Onze expertises