Bronbemaling

Heeft u bouwplannen en is daarbij een onder keldering voorzien? Of gaat u binnenkort grond uitgraven voor een zwembad, ondergrondse parkeergarages of regenwaterputten? Dan is de kans reëel dat u grondwater tegenkomt. Om hinder van het aanwezige grondwater te vermijden, moet mogelijks voor de start van de werkzaamheden de grondwaterspiegel tijdelijk en plaatselijk verlaagd worden. Dit gebeurt door middel van een bronbemaling.


Wat is een bronbemaling?

Tijdens de bronbemaling wordt het water in uw grond tijdelijk opgepompt en afgevoerd waardoor de grondwaterstand daalt. Op deze manier wordt er gezorgd voor een veilige en stabiele grond waar droog gewerkt kan worden.


Wanneer mag u een bronbemaling uitvoeren?

Het uitvoeren van een bronbemaling is niet altijd zonder gevolgen. Elke bronbemaling kan nefast zijn voor het milieu en de gebouwen rond de grond van de bemaling. Ook de bestemming van het opgepompte water speelt een belangrijke rol. Daarom mag een bronbemaling enkel gebeuren door een erkend boorbedrijf, na het verkrijgen van een melding of een omgevingsvergunning. 


Een bemalingsstudie

Wilt u graag een aanvraag voor bronbemaling indienen? Dan is de kans groot dat er vooraf een bemalingsstudie moet gebeuren. Profex heeft opgeleide deskundigen  in huis om een bronbemalingsstudie uit te voeren.

Een bemalingsstudie omvat volgende diensten:

  • Screening van geohydrologische toestand

Bij dit onderzoek wordt de bodemopbouw en waterdoorlatende eigenschappen van de bodem in kaart gebracht. Met deze resultaten kunnen onze experten vervolgens berekeningen uitvoeren om de juiste maatregelen te bepalen.

  • Screening van de omgeving

  • Bemalingsberekening

Via deze berekening bepalen onze experten de grootte van de bemaling, de verlagingen in de omgeving en de verplaatsing van een verontreiniging.

  • Theoretische zettingsberekening

  • Invloed van de bemaling op de gekende grondwaterverontreinigingen

  • Cascade beoordeling

Beperken/Retour

Hergebruiken

Lozen op waterloop

Lozen in riool

Bronbemaling nodig?

Onze experten stellen graag uw

bemalingsstudie op!


Onze expertises