Bouw & ruimtelijke planning

Onze consultants geven u advies en begeleiden u rond de verschillende aspecten van ruimtelijke ordening en stedenbouw. Een goede coördinatie is belangrijk en een gedreven aanpak van uw plan is noodzakelijk. Daar staan we voor! 

Een bouwproject wordt geconfronteerd met verplichtingen en berekeningen. Die moeten allemaal op elkaar afgestemd worden want de ene keuze heeft invloed op de andere. De locatie waar u gaat bouwen, het ontwerp, de brandvoorschriften, de uitvoering waaraan de materialen moeten voldoen… het zijn maar enkele zaken waarmee u van bij de start rekening moet houden. Zo niet, krijgt u misschien geen omgevingsvergunning (voordien de stedenbouwkundige vergunning) en kunnen de kosten aanzienlijk oplopen!

Ons advies is gestoeld op de praktijkervaring van onze consulenten. Met beide voeten op de grond, een doorgedreven kennis van de wetgeving en een pragmatische aanpak waardoor we u een oplossing bieden die uw project naar een hoger niveau tilt.

Onze expertises