Infiltratieproeven

Infiltratietesten worden uitgevoerd om de doorlatendheid van de bodem te kennen en daarmee ook de infiltratiemogelijkheden. Ter bepaling van de doorlatendheid van de bodem worden doorlatendheidsmetingen verricht door middel van de omgekeerde boorgatmethode, de dubbele ringinfiltrometer of via korrelgrootte-verdeling.

Heeft u vragen of problemen? Of wenst u vrijblijvend een offerte aan te vragen? 

Contacteer onze experten

Onze expertises