Interne noodplannen

​Elke werkgever is wettelijk verplicht om een intern noodplan op te stellen voor de bescherming van zijn werknemers.

​De risicoanalyse die een bedrijf moet opstellen om de risico’s in het bedrijf vast te leggen en de juiste maatregelen te nemen, bepaalt dus ook de noodzaak van een intern noodplan. Het doel van zo’n intern noodplan is om voorbereid te zijn op onverwachte gebeurtenissen en de mogelijke gevolgen daarvan efficiënt te beperken en te bestrijden.

Waarom een intern noodplan?

Een intern noodplan moet de schade beperken en de werknemers beschermen indien het ondanks alle preventiemaatregelen toch nog zou mislopen. Het is een bundeling van informatie en instructies die gekend en ter beschikking moeten zijn op het moment dat er een interventie van (interne of externe) hulpdiensten nodig is.

Het intern noodplan bereidt de onderneming voor om:

  • incidenten onder controle te krijgen en te beheersen zodat de effecten en de schade aan mens, milieu en goederen minimaal zijn

  • effectief de maatregelen uit te voeren, die het bedrijf intern moet nemen om de mens en het milieu, zowel binnen als buiten het bedrijfsterrein, te beschermen tegen de gevolgen van zware ongevallen

  • het redden en in veiligheid brengen van mensen binnen het terrein mogelijk te maken

  • de nodige acties bij calamiteiten zoals brand, ernstige ingevallen , een gaslek, explosies, lekken van producten, evacuatie uit besloten ruimten, bomalarm, transportongevallen, natuurrampen, ... vlot te organiseren

Onze expertises