Nullozerstatuut

Loost uw bedrijf geen (bedrijfs)afvalwater? Dan kan u mogelijks genieten van een voordelige heffing door het aanvragen van een nullozerstatuut!

Een nullozerstatuut wordt verleend voor een periode van 10 jaar en kan hernieuwd worden.

Uw bedrijf dient te voldoen aan volgende criteria:

  • De niet-lozing moet een feit zijn op 1 januari van het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar. Als bij een nullozer een onvergunde lozing werd vastgesteld, zal die zelf moeten aantonen dat de onregelmatige lozing geremedieerd is om voor de resterende looptijd het nullozerstatuut te kunnen behouden.

  • Voorheen was het zo dat op 1 januari voorgaand aan het heffingsjaar er geen milieu- of lozingsvergunning meer mocht bestaan voor ander dan normaal huishoudelijk afvalwater en/of koelwater. Intussen werd de mogelijkheid voorzien om een lozingsjaar op te splitsen na het bekomen van het nullozerstatuut, waarbij een periode met lozing van bedrijfsafvalwater en een tweede periode met nullozing onderscheiden wordt.Ā 

  • De nullozing moet bewezen worden met een dossier van een erkend milieudeskundige. Dat dossier moet bij de aangifte gevoegd worden.

  • De bevoegde administratie mag in de loop van dat jaar geen lozingen uit het productieproces vastgesteld hebben.

Vragen over het nullozerstatuut?

Uiteraard kan u met al uw vragen terecht bij onze Profex-consulenten. Zij geven u graag advies over hoe u de waterhuishouding en de heffing kan optimaliseren. Daarnaast kunnen onze deskundigen ook een nullozerrapport opstellen, in overleg met een erkend deskundige in de discipline water, deeldomein oppervlaktewater en afvalwater. Ten slotte gaan we ook in overleg met de overheidsdienst VMM. Heeft u nog vragen? Stel ze gerust!Onze expertises