Technisch verslag grondverzet

Wanneer u moet voldoen aan de grondverzetsregeling dient een technisch verslag opgemaakt te worden. Op basis van de geanalyseerde stalen krijgt uw grond een code die de afzetmogelijkheid van de grond bepaald.

Wanneer is een technisch verslag verplicht?

Een technisch verslag is verplicht indien het grondverzet groter dan 250m³ is. Voor kleiner volumes is dit ook nodig indien er ooit risicoactiviteiten zijn uitgevoerd. Sommige industrieën of professionele activiteiten moeten vervuilende stoffen gebruiken of produceren afval dat mogelijk schadelijk is voor het leefmilieu, met kans op bodem- of grondwaterverontreiniging als er iets gebeurt. Laat dus zeker uw grond op mogelijke vervuiling controleren

Vraag uw technisch verslag grondverzet aan


Onze expertises