Bronbemaling

Bent u van plan om een kelder te bouwen? Of gaat u binnenkort grond uitgraven voor een zwembad, ondergrondse parkeergarages, regenwaterputten, leidingen, enz.? Dan is de kans groot dat u tijdens het graven van de nodige putten of sleuven grondwater tegenkomt. Om hinder van het aanwezige grondwater te vermijden, is bij elk bouwproject waar werkzaamheden in de grond worden verricht, een bronbemaling nodig. 

Heeft u een bronbemaling nodig? Of heeft u een andere vraag over onze dienstverlening? Neem gerust contact met ons op! 

Wat is een bronbemaling?

Tijdens de bronbemaling gaan we tijdelijk het water in uw grond oppompen en afvoeren waardoor de grondwaterstand in uw grond daalt. Op deze manier zorgen we voor een veilige en stabiele grond waar droog gewerkt kan worden.

Wanneer mag u een bronbemaling uitvoeren?

Het uitvoeren van een bronbemaling is niet altijd zonder gevolgen. Elke bronbemaling kan nefast zijn voor het milieu en de gebouwen rond de grond van de bemaling. Ook de bestemming van het opgepompte water speelt een belangrijke rol. Daarom mag een bronbemaling enkel gebeuren door een erkend boorbedrijf, na het verkrijgen van een melding of een omgevingsvergunning. 

Een bemalingsstudie

Wilt u graag een aanvraag voor bronbemaling indienen? Dan is de kans groot dat er vooraf een bemalingsstudie moet gebeuren. Profex heeft opgeleide deskundigen  in huis om een bronbemalingsstudie uit te voeren.

Een bemalingsstudie omvat volgende diensten:

 • Screening van geohydrologische toestand

  • Bij dit onderzoek wordt de bodemopbouw en waterdoorlatende eigenschappen van de bodem in kaart gebracht. Met deze resultaten kunnen onze experten vervolgens berekeningen uitvoeren om de juiste maatregelen te bepalen.

 • Screening van de omgeving

 • Bemalingsberekening

  • Via deze berekening bepalen onze experten de grootte van de bemaling, de verlagingen in de omgeving en de verplaatsing van een verontreiniging.

 • Theoretische zettingsberekening

 • Invloed van de bemaling op de gekende grondwaterverontreinigingen

 • Cascade beoordeling

  • Beperken/Retour

  • Hergebruiken

  • Lozen op waterloop

  • Lozen in riool


Onze experten bekijken graag met u welke vergunningsaanvraag nodig is en welke documenten nodig zijn om uw project op de juiste wijze te starten.

Notre Expertise