Handhaving

De afdeling Milieu-inspectie (MI) staat in voor de handhaving van de milieuhygiënewetgeving. Ze houden met andere woorden toezicht op de naleving van de milieuvoorschriften. Waarom komt de milieu-inspectie langs op uw bedrijf? En wat moet u dan doen? 

Milieu-inspectie of toezichthouder op mijn bedrijf? Wat nu?!

Milieu-inspectie voert gerichte inspecties uit, routine- en voortgangscontroles, maar ook inspecties als gevolg van klachten. Wanneer u bezoek krijgt van een toezichthouder hoeft u zich niet onmiddellijk geviseerd te voelen. Stel u steeds constructief op en contacteer uw Profex-consultant.

Vastgestelde overtredingen

Als er bij de controle overtredingen worden vastgesteld, dan kan de inspectie verschillende acties doorvoeren: raadgeving, aanmaning, proces-verbaal of bestuurlijke maatregel.

Wanneer de milieu-inspectie of een toezichthouder merken dat een milieu-inbreuk of een milieumisdrijf dreigt te gebeuren, kunnen zij voor uw bedrijf raadgevingen opstellen. Bij een raadgeving hoeft u niet onmiddellijk enige actie te ondernemen. Bij een aanmaning, PV of bestuurlijke maatregel is het heel belangrijk om te reageren. Wanneer u een aanmaning krijgt, dan kan u met het advies van Profex buiten de beboetingsprocedure blijven. Een PV wordt aan het parket overgemaakt. Dit betekent dat de PV strafrechtelijk wordt behandeld of het wordt doorgegeven aan de administratie voor bestuurlijke beboeting. 

De laatste sanctie, de bestuurlijke maatregel, weegt uiteraard het zwaarste door. Hierbij is het belangrijk dat u laat nagaan of de maatregelen terecht en/of noodzakelijk zijn. In bepaalde gevallen kunnen we in overleg de sanctie afzwakken of in beroep gaan. 

Indien u geconfronteerd wordt met een bezoek van de milieu-inspectie en u weet niet goed wat te doen, contacteer dan uw Profex-consultant. Wij begeleiden u graag en bieden u deskundig advies over de te nemen maatregelen. 

Uiteraard kunnen wij u ook bijstaan bij een voorbereidende aanpak voor dergelijke bezoeken. 


Gratis infosessie

Een ondernemer heeft vandaag heel wat vragen als het over handhaving gaat. Of u nu een éénmanszaak uitbaat of een industrieel bedrijf runt, de confrontatie met inspectie baart veel ondernemers zorgen. 

Profex en advocatenkantoor Marlex slaan de handen in elkaar en brengen u in een infosessie aan de hand van voorbeelden uit de praktijk, praktische tips om te reageren en actie te ondernemen voor uw bedrijf. We loodsen u door de verschillende procedures en de veel voorkomende gevallen.

Ontdek het programma van onze gratis infosessies en schrijf u onmiddellijk in. De plaatsen zijn beperkt!

Profex infosessies: hoe als ondernemer omgaan met handhaving

Onze expertises