Infrastructuurwerken

Via het sloopopvolgingsplan willen we een zo volledig mogelijk beeld krijgen van de afvalstoffen die zullen vrijkomen bij de ontruiming of sloop. Dit geldt bij gebouwen, maar evengoed bij buitenverhardingen. Een sloopopvolgingsplan is verplicht toe te voegen aan de omgevingsvergunning bij de sloop van:

  • Niet-residenti√ęle gebouwen met bouwvolume groter dan 1.000m¬≥

  • Residenti√ęle gebouwen met bouwvolume groter dan 5.000m¬≥

  • Infrastructuurwerken met volume van meer dan 250m¬≥

Een sloopopvolgingsplan is goed voor het milieu én de portemonnee. Door een goed inzicht in het gebouw kan een selectieve sloop worden opgezet met alle voordelen die hiermee gepaard gaan: een lagere verwerkingskost van de steenachtige fractie, het vermijden van verrekeningen bij de verwerkelijke afbraak, een verkenning van de tweedehandsmarkt voor recupmaterialen, enzoverder.


Waar moet u op letten bij infrastructuurwerken

Bij infrastructuurwerken wordt een onderscheid gemaakt tussen:

  • Wegenis- en rioleringswerken

  • Parkings lans autosnelwegen e.d.

  • Waterweginfrastructuur (waterwegen & zeekanaal)

Bij parkings en dergelijke is er extra aandacht voor verontreiniging door lekkende voertuigen.


Onze aanpak

1. Onze experten maken aan de hand van de aangeleverde gegevens een voorstudie (historiek weg, informatie wegenbouw, informatie nutsleidingen en regio-gebonden risico’s) op en ze bepalen hoeveel boringen er moeten plaatsvinden. 

2. Onze veldwerkers gaan zelf ter plaatse om de nodige boringen uit te voeren, boorprofiel op te maken, stalen en fotomateriaal te verzamelen. Asfaltkernen en asbestverdacht materiaal wordt naar het labo gestuurd voor analyse. De asfalt wordt getest of deze teerhoudend is of niet.

3. Met de gegevens van onze veldwerkers en resultaten van het labo stellen wij vervolgens uw sloopopvolginsplan op. Dit plan geeft in detail weer welke materialen er vrijkomen bij de sloop en of er aan- of afwezigheid is van verdachte afvalstoffen.

Een sloopopvolgingsplan kan steeds gecombineerd worden met een technisch verslag wanneer er ook grondverzet nodig is. Wanneer het grondverzet groter is dan 250m³ is een technisch verslag verplicht. Ons team bodem-experten hebben een ruime ervaring met conform opgestelde technisch verslagen. U kan dus zowel voor het technisch verslag als voor het sloopopvolgingsplan een beroep doen op Profex. 


Sloopopvolgingsplan nodig voor uw infrastructuurwerken?

De deskundigen van Profex zijn erkend door Tracimat als deskundige sloop voor bouwwerken √©n infrastructuur. Contacteer ons gerust voor meer info of een vrijblijvende offerte. Van bij het begin van de nieuwe traceerbaarheidsregels zijn onze deskundigen actief in het optimaliseren van het sloopopvolgingsplan. Zij bieden dus een effici√ęnte aanpak aan een correcte prijs.¬†


Onze expertises